Staff & Siswa SDI Al FirdausKELAS I A

KELAS I B

KELAS II A

KELAS II B

KELAS III A

KELAS III B

KELAS IV A

KELAS IV B
KELAS V A

KELAS VI A

KELAS VI BDaftar Peserta Didik Kelas I A
No Nama NIPD JK NISN Tempat Lahir Tanggal Lahir
1 Aditya Mahatva Yudha 2016,401 L 0109597121 Lumajang 2010-06-22
2 Ahmad Maulana Akbar 2016,391 L 0109316167 Lumajang 2010-03-20
3 Akhmad Arif Maulana 2016,393 L 0101762038 Lumajang 2010-05-27
4 Amel Lia Ningsih 2016,400 P 0098557363 Lumajang 2009-07-03
5 Ananda Agni Olivia Afkarina 2016,373 P 0105103277 Lumajang 2010-07-30
6 Danuari Septianto 2016,363 L 0106172187 Lumajang 2010-01-16
7 Dara Septiasa Rizky 2016,362 P 0106504791 Lumajang 2010-09-21
8 Firda Nur Cahyaning Tyas 2016,366 P 0098086594 Lumajang 2009-10-09
9 Fitriatun Hasanah 2016,419 P 0102856457 Lumajang 2010-04-12
10 Khoirul Azam 2016,380 L 0107769617 Lumajang 2010-07-01
11 Lami'ul Fahmi 2016,412 L 0102845897 Lumajang 2010-04-13
12 Muhammad Albaihaqi Khaizan 2016,360 L 0096782306 Malang 2009-06-10
13 Muhammad Dhafa Anfart 2016,382 L 0093449113 Jember 2009-07-27
14 Muhammad Fadhli Akbar 2016,364 L 0091328061 Lumajang 2009-07-10
15 Muhammad Fajril Daviqi 2016,375 L 0105807529 Lumajang 2010-03-29
16 Muhammad Myzal Zalvan Azizi 2016,374 L 0094663431 Lumajang 2009-09-20
17 Muhammad Ridho Yulianto 2016,396 L 0093750024 Lumajang 2009-07-04
18 Oliviatul Hidayah 2016,372 P 0105940835 Lumajang 2010-03-04
19 Putri Aprilia Mukaromah 2016,404 P 0107725433 Lumajang 2010-04-21
20 Reza Eldiansyah Putra 2016,385 L 0084378651 Lumajang 2008-11-14
21 Ridho Arif Saputra 2016,386 L 0108255092 Lumajang 2010-05-16
22 Risky Dwi Arifayani 2016,390 P 0095526585 Lumajang 2009-02-19
23 Rizky Bimantara 2016,397 L 0105127777 Lumajang 2010-10-02
24 Rugayah Assegaf 2016,369 P 0118700552 Lumajang 2011-02-22
25 Rusydan 2016,384 L 0107587370 Lumajang 2010-03-09
26 Saif Ali Amin Zuhdi 2016,381 L 0105379778 Lumajang 2010-02-08
27 Siti Nur Faula 2016,383 P 0094163799 Lumajang 2009-11-13
28 SUKMA DEWI KINASIH 2016,361 P 0095604389 Lumajang 2009-07-28
29 Yazeed Zinedin Zidan 2016,409 L 0097620063 Lumajang 2009-02-24
Mengetahui,
Kepala SDI Al Firdaus Wali Kelas I A
Ir. Akhmad Supriyadi, MM Shinta Nofianti, S.Pd
NIP.19600107 200604 1 009 NIPy. 992.039.014


Daftar Peserta Didik Kelas I B
No Nama NIPD JK NISN Tempat Lahir Tanggal Lahir
1 Ahmad Fauzi 2016,378 L 0095963432 Lumajang 18 Desember 2009
2 Amelia Dwi Wahyuni 2016,414 P 0097449321 Lumajang 02 Juni 2009
3 Bayu Permadi Putra 2016,405 L 0101735891 Lumajang 22 Januari 2010
4 Brayant Faeyza Andriano 2016,376 L 0108167309 Lumajang 04 Februari 2010
5 Doni Teguh Prasetyo 2016,394 L 0106849286 Lumajang 01 Februari 2010
6 Fa'iz Satria Hendrawan 2016,387 L 0104714686 Lumajang 25 April 2010
7 Filia Rifdah Farha Mustiko 2016,413 P 0108715538 Probolinggo 12 Mei 2010
8 Geshatul Kirana 2016,416 P 0092898158 Lumajang 15 November 2009
9 Ghaits Zahra Sofindo 2016,407 P 0094185936 Lumajang 23 Mei 2009
10 JAZILAH NASYWA 2016.370 P 0094675712 Lumajang 09 Mei 2009
11 Khansa Malihan Qotrunnada 2016,389 P 0101732288 Lumajang 19 April 2010
12 Mochamad Nur Hafidz Devandra 2016,368 L 0103371910 Lumajang 19 Mei 2010
13 Muchamad Choirul Azkiya'ilah 2016,371 L 0095677917 Lumajang 02 November 2009
14 Muhammad Burhanudin 2016,415 L 0108025312 Malaysia 24 April 2010
15 Muhammad Hadid Baihaqi 2016,398 L 0109044035 Lumajang 18 Februari 2010
16 Muhammad Maycler Manallo 2016,406 L 0101713490 Lumajang 05 Juni 2010
17 Muhammad Raffa AR Rozikin 2016,399 L 0101540621 Lumajang 30 Juni 2010
18 Nabila Ayu Aulia NIjib 2016,410 P 0097429597 Lumajang 20 Oktober 2009
19 Najwa Natania Shakina 2016,379 P 0107936052 Lumajang 16 Juni 2010
20 Qietha Zahra 2016,392 P 0107461179 Lumajang 13 Maret 2010
21 Rayyan Izzat Basyarahil 2016,367 L 0103713565 Lumajang 22 Januari 2010
22 Rehan Ramadhan 2016,402 L 0099547815 Surabaya 10 September 2009
23 Reza Maulana 2016,395 L 0095160511 Lumajang 07 Mei 2009
24 Richa Tri Ayu Wulandari 2016,388 P 0091767532 Lumajang 13 Juni 2009
25 Ridho Ari Dermawan 2016,365 L 0096027264 Lumajang 20 Agustus 2009
26 Wahyu Armandani  Firmansyah 2016,377 L 0108082952 Lumajang 11 Januari 2010
27 Zaenuri Rimal Pradana 2016,411 L 0095675230 Lumajang 12 Desember 2009
Mengetahui,
Kepala SDI Al Firdaus Wali Kelas I B
Ir. Akhmad Supriyadi, MM Dewi Isnaini, S.Pd
NIP.19600107 200604 1 009 NIPy. 992.039.028


Daftar Peserta Didik Kelas II A
No Nama NIPD JK NISN Tempat Lahir Tanggal Lahir
1 Fadilah Putri Oktavia 2015.0334 P * Lumajang 10 Oktober 2010
2 Rizqi Ramadhani 2016.0418 L * Lumajang 23 September 2008
3 Achmad Fardhan Nashrullah 2015.0335 L 0082542768 Lumajang 23 Mei 2008
4 Alif Akbar 2015.0353 L 0092470065 Lumajang 02 Februari 2009
5 Ammar 2015.0321 L 0081310104 Lumajang 28 Desember 2008
6 Ibnu Almer Dzaqi 2015.0352 L 0099113427 Lumajang 17 Mei 2009
7 Iswanto Lucky Prasetya 2015.0326 L 0095923076 Lumajang 11 Januari 2009
8 Marchelia Wahana Siwi 2016.0420 P 0083510491 Lumajang 20 Juni 2008
9 Mochammad Mario Ardiansyah 2015.0356 L 0077874113 Lumajang 26 Maret 2007
10 Muhammad Abdullah Taher Al H. 2015.0327 L 0095928055 Lumajang 23 Mei 2009
11 Kalila Ramadhanti 2015.0336 L 0089571280 Lumajang 17 September 2008
12 Nadya Shafwah Hilyatur Fahmah 2015.0328 P 0083312860 Lumajang 11 November 2008
13 Pandji Langit Firmansyah 2015.0331 L 0092706475 Lumajang 25 Februari 2009
14 Raihanung Suharto 2015.0325 L 0089198003 Lumajang 14 Juli 2008
15 Rina Safara Dewi 2015.0339 P 0085311513 Lumajang 28 Desember 2008
16 Sabrina Pricillia 2015.0355 P 0076535240 Lumajang 19 Maret 2007
17 Shafira Indah Noviyanti 2015.0323 P 0093807978 Lumajang 01 Juni 2009
18 Sholahudinsyah 2015.0319 L 0095501656 Lumajang 19 Agustus 2009
19 Wino Aditya Pratama 2015.0358 L 0098192715 Lumajang 22 Agustus 2009
20 Yessy Arraw Windiansyah 2015.0324 P 0093356558 Lumajang 24 Juni 2009
Ket : * NISN masih dalam proses
Mengetahui,
Kepala SDI Al Firdaus Wali Kelas II A
Ir. Akhmad Supriyadi, MM Siti Mulila, S.Pd
NIP.19600107 200604 1 009 NIPy. 992.039.014

Daftar Peserta Didik Kelas II B
No Nama NIPD JK NISN Tempat Lahir Tanggal Lahir
1 Ahmad Khoirur Roziqin 2015.0348 L 0092779759 Lumajang 12 Februari 2009
2 Ahmad Waliuddin Dzakirah Zuhdi 2015.0320 L 0084621460 Lumajang 02 Agustus 2008
3 Amelda Nadine Widya Pratiwi 2015.0349 P 0098097573 Lumajang 04 Juli 2009
4 Andina Nur Fadilah Dwi Aurelia 2015.0342 P 0098443990 Lumajang 23 Februari 2009
5 Gieshela Fitriah Rahmadani 2015.0359 P 0091911376 Lumajang 01 Oktober 2009
6 Hayyudian Aurora Syaikhany 2015.0354 P 0099214533 Lampung 27 Februari 2009
7 Kafa Ma'ilatunnajwa 2015.0322 P 0097241227 Lumajang 14 Oktober 2009
8 M. Rizqi Ariyanto 2015.0344 L 0088898317 Lumajang 02 Desember 2008
9 Kostaria Ayu Risi 2015.0341 P 0088954007 Lumajang 03 Desember 2008
10 Moch Eric Zulkaey Novansyah A 2015.0351 L 0086351819 Lumajang 03 November 2008
11 Mochammad Fahri Syahbani 2015.0338 L 0086520532 Lumajang 09 Agustus 2008
12 Muhammad Noval 2015.0332 L 0088758248 Lumajang 21 November 2008
13 Muhammad Za'im Rif'at 2015.0346 L 0088217063 Lumajang 25 Oktober 2008
14 Mukhamad Firgei Praditya Putra 2015.0334 L 0092139884 Lumajang 14 Februari 2009
15 Mukhammad Cello Aryo Febrino 2015.0338 L 0106559127 Malang 11 Februari 2010
16 Natasya Sintiya Dewi 2015.0333 P 0099410026 Lumajang 12 Agustus 2009
17 Qutrotun Nada 2015.0330 P 0085235978 Lumajang 30 Oktober 2008
18 Ruslan Abdul Ghoni 2015.0318 L 0081664268 Lumajang 06 September 2008
19 Saffaa Nur Amalia Bilqis 2016.0420 P 0094883884 Lumajang 09 Januari 2009
20 Silvia Dwi Rohma 2015.0343 P 0086830797 Lumajang 18 Juli 2008
Mengetahui,
Kepala SDI Al Firdaus Wali Kelas II B
Ir. Akhmad Supriyadi, MM Bambang Irawan, S.Pd
NIP.19600107 200604 1 009 NIPy. 992.039.029


Daftar Peserta Didik Kelas III A
No Nama NIPD JK NISN Tempat Lahir Tanggal Lahir
1 Ahmad Berril Ezra Rusydi 2014,292 L 0083658253 Lumajang 18 Juli 2008
2 Akhsan Wizad Ardhiansyah 2014,299 L 0084723966 Lumajang 25 Juni 2008
3 Angelyka Mutiara Kusuma Dewi 2014,276 P 0088268214 Lumajang 26 Februari 2008
4 Arini Atminatul Chasanah 2014,306 P 0089244377 Lumajang 17 Februari 2008
5 Aurelia Florentcya Nur Safitri 2014,281 P 0071025835 Lumajang 23 Oktober 2007
6 Crosyta Gelu Syntesa 2014,290 P 0084664976 Lumajang 23 Februari 2008
7 Fahlulia Rahmah 2014,282 P 0075409795 Lumajang 01 Desember 2007
8 Ferdyan Fajar Affandi 2014,304 L 0082419994 Jember 01 April 2008
9 Firman Firmansyah 2014,303 L 0081248983 Lumajang 06 Juni 2008
10 Gading Galur Dias 2014,287 L 0072189414 Lumajang 04 Mei 2007
11 Hanna Sayyidah Ilmi 2014,277 P 0083169461 Lumajang 08 Mei 2008
12 Mochammad Fahmi Usaid Alifi 2014,313 L 0085990801 Lumajang 10 Mei 2008
13 Mohamad Fadly Kurniawan 2014,286 L 0088443066 Lumajang 30 Januari 2008
14 Mohan Dzakir Al Ghazali 2014,294 L 0083830873 Lumajang 19 Februari 2008
15 Muchamad Gilbran Fachrezi 2014,293 L 0088115182 Lumajang 08 Juni 2008
16 Muhammad Wildan Rizky Pramudya 2014,295 L 0079231703 Lumajang 13 Desember 2007
17 Rahmania Safa Safira 2014,279 P 0073039321 Jember 26 Desember 2007
18 Redi Pratama 2014,312 L 0071543426 Lumajang 23 Juni 2007
19 Regy Cahya Maulana 2014,314 L 0087483806 Lumajang 04 April 2008
20 Ziarolltul Alvia Lestari 2014,209 P 0076400819 Lumajang 25 Januari 2007
Mengetahui,
Kepala SDI Al Firdaus Wali Kelas III A
Ir. Akhmad Supriyadi, MM Musta'in Akbariawan, S.Pd
NIP.19600107 200604 1 009 NIPy. 992.039.022Daftar Peserta Didik Kelas III B
No Nama NIPD JK NISN Tempat Lahir Tanggal Lahir
1 Anggoro Danang Putra Aditya 2014,28 L 0079118765 Lumajang 17 Juli 2007
2 Anugrah Akbar Yugo Hutama 2014,289 L 0077664689 Lumajang 07 Juli 2007
3 Bobby Irwan Ramadhani L 0071475753 Lumajang 03 Oktober 2007
4 Fairus Jihan Salsabila 2014,296 P 0086392391 Lumajang 21 Juni 2008
5 Fatma Zahrotun Nisa' 2014,302 P 0082285171 Lumajang 18 Februari 2008
6 Linda Safina Amellia 2014,301 P 0099104654 Lumajang 20 Maret 2009
7 Muhammad Abdul Azis 2014,275 L 0086370446 Lumajang 29 April 2008
8 Muhammad Dika Rahmatullah 2014,307 L 0061229262 Lumajang 07 Mei 2006
9 Muhammad Fahri Ihsan Fadillah 2014,288 L 0086647582 Lumajang 06 Maret 2008
10 Muhammad Farhan 2014,278 L 0076041672 Lumajang 09 September 2007
11 Muhammad Jiddani Aqfan 2014,291 L 0081473770 Lumajang 08 Maret 2008
12 Nizam Al Abrori 2014,298 L 0085341480 Lumajang 21 April 2008
13 Rafina Amira Sari 2014,284 P 0079291399 Lumajang 05 Juli 2007
14 Rizal Rizky Ramadhani 2014,283 L 0074382905 Lumajang 08 Oktober 2007
15 Rodhi Jihadi Amrillah 2014,285 L 0076326375 Surabaya 16 November 2007
16 Salsabila Dian Nur Saputri 2014,272 P 0085954291 Lumajang 28 April 2008
17 Salwa Risqia Maharani 2014,300 P 0079814969 Surabaya 05 Juli 2007
18 Sayyidah Sholihah Assufiyyah 2014,308 P 0077623285 Lumajang 10 Mei 2007
19 Anggoro Danang Putra Aditya 2014,273 P 0072365643 Lumajang 05 Juni 2007
20 Anugrah Akbar Yugo Hutama 2014,310 P 0071004148 Lumajang 17 April 2007
21 Bobby Irwan Ramadhani 2014,274 L 0085796508 Lumajang 15 Juni 2008
22 Fairus Jihan Salsabila 2014,305 L 0083214282 Lumajang 28 Mei 2008
Mengetahui,
Kepala SDI Al Firdaus Wali Kelas III B
Ir. Akhmad Supriyadi, MM Pris Evi Sri Wahyuni, S.Pd
NIP.19600107 200604 1 009 NIPy. 992.039.004

Daftar Peserta Didik Kelas IV A
No Nama NIPD JK NISN Tempat Lahir Tanggal Lahir
1 Afabel Fabian Lesmana 2013,240 L 0077088725 Lumajang 23 Februari 2007
2 Afiyah Nuro Fahzriyah 2013,268 P 0079250176 Lumajang 24 Juli 2007
3 Amanda Nur Habibah Damayanti 2013,266 P 0074629646 Martapura 07 Januari 2007
4 Andi Hidayat 2013,250 L 0073837405 Lumajang 16 Maret 2007
5 Anggita Elza Putri Aulia 2013,242 P 0063465121 Lumajang 02 Desember 2006
6 Ataya Tsania Rizqi 2013,246 P 0076491712 Lumajang 20 Juli 2007
7 Elsa Safira Wijaya 2013,253 P 0074317940 Mojokerto 07 April 2007
8 Firman Nuril Islamuddin Zaini 2013,247 L 0067260688 Gresik 13 Februari 2006
9 Hafsah Charista Maulidiha 2013,230 P 0062690097 Lumajang 10 April 2006
10 Lutfia Rahmayanti 2013,260 P 0065062367 Lumajang 30 September 2006
11 M. Syarif hidayatullah 2013,257 L 0076410236 Lumajang 24 April 2007
12 Moch. Slamet 2013,244 L 0062969258 Lumajang 06 Oktober 2006
13 Mochamad Affreza candra Wicaksono 2013,234 L 0073520124 Lumajang 11 Maret 2007
14 Mohammad Raffli Afandi 2013.263 L 0074542492 Lumajang 22 Juli 2007
15 Nabil Azidan Putra Indira 2013,252 L 0068667509 Lumajang 18 Desember 2006
16 Rahma Fira Khudori Putri 2013,265 P 0075123219 Lumajang 15 Juli 2007
17 Rama Maulana 2013,238 L 0075313222 Lumajang 26 Mei 2007
18 Siti Nur Hayati 2013,245 P 0078269287 Lumajang 29 Maret 2007
19 Triani Ramahdani 2013,239 P 0066397857 Lumajang 14 Oktober 2006
20 Umar Lukman Alatas 2014,316 L 0071279179 Jakarta 01 Mei 2007
Mengetahui,
Kepala SDI Al Firdaus Wali Kelas IV A
Ir. Akhmad Supriyadi, MM Luluk Sri Handayani, S.Pd
NIP.19600107 200604 1 009 NIPy. 992.039.005
Daftar Peserta Didik Kelas IV B
No Nama NIPD JK NISN Tempat Lahir Tanggal Lahir
1 Ahmad Abdul Ghofar 2013,259 L 0078241735 Lumajang 14 Maret 2007
2 Alieca Dwi Savana 2013,243 P 0079685932 Lumajang 08 Juli 2007
3 Awaluz Zulfi Zahrotul Hasanah 2013,254 P 0062303335 Lumajang 2006-07-07
4 Desi Renita 2013,262 P 0063649515 Lumajang 14 Desember 2006
5 Diyan Dwi Hapsari 2013,236 P 0075889500 Lumajang 27 April 2007
6 Elsa Princess Al Tatirano 2013,256 P 0073167181 Lumajang 16 Februari 2007
7 Galeo Tegar Saputra 2013,235 L 0076284477 Lumajang 04 April 2007
8 Ghiyats 2013,258 L 0062785426 Salatiga 22 November 2006
9 Hafidz Afrizal Ilham 2013,251 L 0068719527 Bekasi 27 Desember 2006
10 Indi Afiatul maulidah 2013,232 P 0077237266 Lumajang 25 Februari 2007
11 Iza Fadri Wirayudha 2017,268 L 0077364930 Pematang Siantar 21 Maret 2007
12 Maulidya Della Apriansa 2013,248 P 0075057277 Lumajang 12 April 2007
13 Mohammad Irfan Sanusi 2014,317 L 0045736579 Lumajang 03 Juli 2004
14 Muhamad Daffa Khairrifo 2013,255 L 0067445642 Lumajang 20 Mei 2006
15 Nazuwah Bulqis Asaba 2013,241 P 0077157598 Lumajang 04 Januari 2007
16 Neil Zidane Syauqy 2013,249 L 0133863126 Lumajang 08 Juni 2007
17 Rulita Cahyaningtyas 2013,237 P 0065884627 Lumajang 14 November 2006
18 Saiful Islam 2013,267 L 0054118255 Lumajang 05 April 2005
19 Sakinah Assegaf 2013,270 P 0071345385 Lumajang 05 Mei 2007
20 Salwa 2013,231 P 0065733826 Lumajang 13 Juli 2006
Mengetahui,
Kepala SDI Al Firdaus Wali Kelas IV B
Ir. Akhmad Supriyadi, MM Syam Hidayat Jati, S.Pd
NIP.19600107 200604 1 009 NIPy. 992.039.032Daftar Peserta Didik Kelas V A
No Nama NIPD JK NISN Tempat Lahir Tanggal Lahir
1 Abiyyu Daffa' Rahmatullah 2012,183 L 0051917540 Lumajang 03 Agustus 2005
2 Adenia Ayu Nanda Safitri 2012,185 P 0056524317 Lumajang 06 November 2005
3 Aditya Eka Permana 2012,186 L 0068014539 Lumajang 04 Mei 2006
4 Alifia Nur Laili Ramadani 2012,189 P 0051451602 Lumajang 10 Oktober 2005
5 Dimaz Maulana 2012,193 L 0057567942 Lumajang 03 Juni 2005
6 Djunda Nurlaili Permatasari 2012,194 P 0057653812 Lumajang 18 Juli 2005
7 Hafis Krisdian Putra 2012,197 L 0064085163 Lumajang 20 Januari 2006
8 Maulidyatur Rohma 2012,202 P 0067690859 Lumajang 09 Mei 2006
9 Meizzaluna Putri Andita 2012,203 P 0057477310 Lumajang 28 Mei 2005
10 Merisa Alfina Wardani 2012,204 P 0063277739 Lumajang 26 Mei 2006
11 Mira Ayu Ninghadiyati 2012,205 P 0052412112 Lumajang 20 Agustus 2005
12 Muhammad Ass'ari 2012,208 L 0057983033 Lumajang 01 September 2005
13 Na'imatuz Zahro 2014,297 P 0067944702 Lumajang 30 Januari 2006
14 Nova Arini Hafi Ulil Amri 2012,211 P 0068989274 Lumajang 29 Juli 2006
15 Putra Habibur Rohman 2012,214 L 0051135425 Lumajang 29 September 2005
16 Qurrotul Aini 2012,215 P 0065338220 Lumajang 30 Mei 2006
17 Usamah Arraffi Maulana 2012,221 L 0068781127 Lumajang 19 Februari 2006
18 Wahyu Musakadim Mujtabah 2012,223 L 0059895260 Lumajang 05 Mei 2005
19 Yusqi Putra 2012,225 L 0068638785 Lumajang 24 Maret 2006
20 Yusuf Muhammad 2012,226 L 0051946929 Lumajang 24 Oktober 2005
Mengetahui,
Kepala SDI Al Firdaus Wali Kelas V A
Ir. Akhmad Supriyadi, MM Jajang Priyatna, S.Pd
NIP.19600107 200604 1 009 NIPy. 992.039.023


Daftar Peserta Didik Kelas V B
No Nama NIPD JK NISN Tempat Lahir Tanggal Lahir
1 Ahmad Wildan Cahyono 2012,187 L 0065113316 Lumajang 21 Maret 2006
2 Ainun Dwi Suci Rohini 2012,188 P 0064068131 Lumajang 24 Februari 2006
3 Della Artika Sari 2012,191 P 0054143049 Lumajang 11 September 2005
4 Dewi Kusuma Anggraini 2012,192 P 0054379836 Lumajang 17 Juli 2005
5 Elisa Rosida Lastarji 2012,195 P 0057264504 Lumajang 15 Juli 2005
6 Fatimah Assegaf 2013.269 P 0063244576 Pasuruan 04 April 2006
7 Intan Nuraini Dewayani 2012,198 P 0057069244 Lumajang 23 Desember 2005
8 Maulana Husni 2013.271 L 0067461015 Lumajang 28 Desember 2006
9 Moch Rafli Dwi Hariyono 2012,180 L 0044523871 Lumajang 23 Agustus 2004
10 Muhammad Arif Kurniawan  2012,206 L 0051006485 Lumajang 04 Februari 2005
11 Muhammad Arifin Putra 2012,207 L 0063049289 Lumajang 01 Juli 2006
12 Muhammad Ifan Diani 2012,209 L 0051732943 Lumajang 09 Oktober 2005
13 Naily Farihah 2012,210 P 0058250338 Lumajang 24 Mei 2005
14 Novilia safitri 2012,212 P 0056625473 Lumajang 02 November 2005
15 Novita Hariono Putri 2012,213 P 0059079316 Lumajang 26 November 2005
16 Risca Adellia Septiani Ekaputra 2012,216 P 0052508045 Lumajang 14 September 2005
17 Rizwan Nadif Al Hakim 2012,217 L 0066586435 Lumajang 20 Februari 2006
18 Silvi Dinda Nur Aini 2012,219 P 0059389008 Lumajang 21 September 2005
19 Surya Hary Adi 2012,220 L 0056183745 Lumajang 18 Maret 2005
20 Yoga Eko Fidianto 2012,224 L 0055726283 Lumajang 30 Mei 2005
Mengetahui,
Kepala SDI Al Firdaus Wali Kelas V B
Ir. Akhmad Supriyadi, MM Suherni, S.Si, S.Pd
NIP.19600107 200604 1 009 NIPy. 992.039.007Daftar Peserta Didik Kelas VI A
No Nama NIPD JK NISN Tempat Lahir Tanggal Lahir
1 Ahmad Hossam Mido 2011,164 L 0045703961 Lumajang 07 Juli 2004
2 Ananda Fidyantoni 2011,144 P 0058935542 Lumajang 05 September 2005
3 Ani Fitriah Wardatussholiha 2013,228 P 0048193142 Lumajang 09 Oktober 2004
4 Arfiansyah Rizki Pratama 2011,146 L 0057166856 Lumajang 08 Maret 2005
5 Arman Maulana 2011,147 L 0042628790 Lumajang 31 Agustus 2004
6 Deby Nadzilah Nikmatul L 2011,149 P 0035345153 Lumajang 17 Desember 2003
7 Dwi Melinda Putri 2011,169 P 0040611290 Lumajang 15 Mei 2004
8 Emilda zuhriyah 2011,170 P 0046283921 Lumajang 24 Juni 2004
9 Farhan Aditya 2011,150 L 0049363102 Lumajang 05 Agustus 2004
10 Kansa Sayyidah Ilmi 2011,152 P 0051143235 Lumajang 17 Maret 2005
11 Lina  Fitri Nur Faiza 2011,172 P 0048267182 Lumajang 09 Desember 2004
12 Maaidatul Awwalina 2011,154 P 0054732798 Lumajang 14 September 2005
13 Muhammad Ferdy 2010,122 L 0046439055 Lumajang 15 Juli 2004
14 Muhammad Lukman Alatas 2014,315 L 0038079886 Lumajang 17 Desember 2003
15 Muhammad Rifki Saputra 2011,173 L 0051020400 Lumajang 02 April 2005
16 Nur Mukhamad Sufyan 2011,177 L 0053833170 Lumajang 02 Mei 2005
17 Putri Adelya Sari 2011,178 P 0045914931 Lumajang 28 Juli 2004
18 Robiyah Pradeswari Arifayani 2011,160 P 0047243123 Lumajang 21 Desember 2004
19 Sofiatuzzakiah 2011,179 P 0058064936 Lumajang 26 Maret 2005
20 Thoriq Muhammad 2012,182 L 0045067350 Lumajang 27 Maret 2004
Mengetahui,
Kepala SDI Al Firdaus Wali Kelas VI A
Ir. Akhmad Supriyadi, MM Rini Istiqomah, S.Pd
NIP.19600107 200604 1 009 NIPy. 992.039.030Daftar Peserta Didik Kelas VI B
No Nama NIPD JK NISN Tempat Lahir Tanggal Lahir
1 Achmad Zaenuri 2011,143 L 0048099610 Lumajang 18 Februari 2004
2 Adelia Putri Yuliyanti 2011,162 P 0047534350 Lumajang 06 Juli 2004
3 Ahadin Amirul Mukmin 2011,163 L 0058354627 Lumajang 15 Februari 2005
4 Alfarizi Agum Prawiranegara 2011,165 L 0053205381 Lumajang 23 Februari 2005
5 Alief Novaldo Saputra Dinata 2011,166 L 0052354399 Denpasar 25 November 2005
6 Andini Violina Maghfiroh Sasabillah 2011,167 P 0056269248 Lumajang 30 Juli 2005
7 Anggada Bayu Saputra 2011,145 L 0032064255 Lumajang 11 Oktober 2003
8 Aqilla Fadia Hayya 2010,105 P 0050295588 Lumajang 11 Maret 2005
9 Arzheti Okta Bilbina 2011,148 P 0044218521 Lumajang 09 Oktober 2004
10 Devon Nian Ghandini 2011,168 P 0045187529 Lumajang 31 Desember 2004
11 Ika Maya Safitri 2011,171 P 0045914937 Lumajang 10 April 2004
12 Intan Eka Novita Khusnaeni 2011,151 P 0044760250 Lumajang 25 November 2004
13 Luki Alifvia 2011,153 P 0056268636 Lumajang 28 Januari 2005
14 Mirza Kusuma Pamor 2011,174 P 0052354394 Lumajang 29 Mei 2005
15 Moh. Dirgan Pratama 2011,157 L 0053036045 Lumajang 12 Mei 2005
16 Muhamad Feri Irawan 2011,158 L 0054837448 Lumajang 20 Februari 2005
17 Muhammad 'Athoillah Al Faruqy 2011,156 L 0049091764 Lumajang 31 Mei 2004
18 Muhammad Revan Anwari 2011,175 L 0045914926 Lumajang 28 Mei 2004
19 Nanda Ayu Septiani 2011,176 P 0043769034 Lumajang 27 September 2004
20 Tesha Ayu Laksono 2011,161 P 0045914938 Lumajang 24 Oktober 2004
Mengetahui,
Kepala SDI Al Firdaus Wali Kelas VI B
Ir. Akhmad Supriyadi, MM Evi Riski Listyowati S.Pd
NIP.19600107 200604 1 009 NIPy. 992.039.019

Tidak ada komentar:

Posting Komentar